Přihlášky - Termíny
  
Termín tábora: 13.7. - 28.7.2024
 
Odjezd: 13.7. 2024 v 8.00 h z parkoviště u VÚB a.s.
 
Návrat: 28.7.2024 okolo 17.00 h na parkoviště u VÚB a.s.
 
Jak přihlásit:

Tábor je již plně obsazen. Další zájemce můžeme zařadit na seznam náhradníků.

Odevzdání přihlášky: do 29.2.2024 na námi zaslaném formuláři

Cena tábora:

7.200,-
 
Platba tábora: do 20.3.2024
Dle instrukcí uvedených v přihlášce. V případě nezaplacení dojde k vyřazení dítěte ze seznamu a na jeho místo nastupuje náhradník.
 
Dispozice pro placení: platbu je možno poukázat na účet
č.
2000726935/2010 Fio banka, a. s. Ústí nad Orlicí (jako variabilní symbol uveďte prvních 8 čísel z rodného čísla a do poznámky napište jméno dítěte)
  
  
  
  LDT Zblovice, z. s. - Na Štěpnici 1123,  562 06  Ústí nad Orlicí
  Tel:(+420) 774 721 333                  email: info@ldtzblovice.cz