Přihlášky - Termíny
  
Termín tábora: 14.7. - 29.7.2018
 
Odjezd: 14.7. 2018 v 8.00 h z parkoviště u VÚB a.s.
 
Návrat: 29.7.2018 okolo 17.00 h na parkoviště u VÚB a.s.
 
Jak přihlásit:

Táborníci z minulého roku se mohou přihlašovat na email ldtzblovice@centrum.cz, a to do 4. 2. 2018. Po tomto datu vás budeme informovat, zda bude možné přihlásit i táborové nováčky.

Odevzdání přihlášky:
 
Cena tábora: 4.900,-
 
Platba tábora: do 20.3.2018
Dle instrukcí uvedených v přihlášce. V případě nezaplacení dojde k vyřazení dítěte ze seznamu a na jeho místo nastupuje náhradník.
 
Dispozice pro placení: platbu je možno poukázat buď na účet
č.
2000726935/2010 Fio banka, a. s. Ústí nad Orlicí (jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte /např. 23101996,02041992.../) nebo uhradit fakturou.
  
  
  
  LDT Zblovice, z. s. - Na Štěpnici 1123,  562 06  Ústí nad Orlicí
  Tel:(+420) 774 721 333                  email: ldtzblovice@centrum.cz