Přihlášky - Termíny
  
Termín tábora: 13.7. - 28.7.2019
 
Odjezd: 13.7. 2019 v 8.00 h z parkoviště u VÚB a.s.
 
Návrat: 28.7.2019 okolo 17.00 h na parkoviště u VÚB a.s.
 
Jak přihlásit:

Táborníci z minulého roku budou osloveny emailem

Odevzdání přihlášky: 28.3.2019
 
Cena tábora: 4.900,-
 
Platba tábora: do 18.3.2019
Dle instrukcí uvedených v přihlášce. V případě nezaplacení dojde k vyřazení dítěte ze seznamu a na jeho místo nastupuje náhradník.
 
Dispozice pro placení: platbu je možno poukázat buď na účet
č.
2000726935/2010 Fio banka, a. s. Ústí nad Orlicí (jako variabilní symbol uveďte prvních 8 čísel z rodného čísla a do poznámky napište jméno dítěte)
  
  
  
  LDT Zblovice, z. s. - Na Štěpnici 1123,  562 06  Ústí nad Orlicí
  Tel:(+420) 774 721 333                  email: ldtzblovice@centrum.cz